PHP仿9个主流视频APP风格手机影视网站源码

PHP仿9个主流视频APP风格手机影视网站源码,页面精美,基于PHP开发,无需数据库. 源码代码简洁清晰,完全免费无后门,简单上传即可使用,自定义解析播放接口;所有资源实时自动采集,涵盖爱奇艺、腾讯、乐视、搜狐等主流网站视频资源,无需人工,省时省力。

发表回复